About
Town of Farmington

 

The town of Farmington was organized in 1854.